top of page
Toetsenbord close-up

GDPR / AVG

 

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking - en als jij daar geen bezwaar tegen maakt.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG), ook wel bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). 

Dit GDPR/AVG-beleid (verder ook wel 'privacybeleid' genoemd) is van toepassing op de diensten van Hadesigns BV.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die eventueel verbonden zijn met onze website, maar we duiden er wel expliciet op - zodat je de nodige informatie kan vinden. 

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid. 

Maar je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens : 

 • op te vragen en in te kijken, 

 • te (laten) wijzigen, 

 • te (laten) schrappen. 

​​

Je kan ook vragen om uit onze database  te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten ’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd. 

 • Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief.

 • Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste  binnen 30 dagen. 

Hoe laat je je rechten gelden? 

Dit kan  door een eenvoudig verzoek  te mailen naar gdpr@hadesigns.be.

Je kan ook het contactformulier gebruiken. 

Vermeld steeds :

 • Voor- en achternaam  van de persoon die je wil schrappen of wijzigen. 

 • E-mailadres  van de persoon die je wil schrappen of wijzigen. 

 • Welke wijzigingen  je wil doorvoeren, of je wil dat de persoon geschrapt wordt. 

 

Zo verwerken we jouw gegevens

​​

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door onszelf en volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven). :

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in (TIP: lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info).

Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google, en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden. 

Welke gegevens worden verzameld? 

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jouw 

informatie door te sturen. 

Dat kan zijn: 

 • voornaam en naam

 • (woon)adres

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • BTW-nummer

​​

In formulieren is bepaalde informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou het gewenste te kunnen leveren. 

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult !

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden? 

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden 

 • Contactformulier : om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht). 

 • Aankoopformulier : om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang) 

 • Aanvraag brochure : om je de brochure op te sturen (uitvoeren opdracht)

 

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming. 

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden? 

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf.

Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden. 

Doorgave aan derden 

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking, en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy. 

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek). 

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor :

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …).

​​

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden.

Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

 

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

 

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. 

Iedereen die namens Hadesigns jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. 

Alle medewerkers van Hadesigns zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy. 

 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen  niet-persoonlijke en anonieme gegevens  (Zo wordt je IP-adres bijvoorbeeld niet bijgehouden.).

We analyseren die informatie met Google Analytics om onze website te kunnen verbeteren. Er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden, of doorgegeven aan Google en aan andere derden. (TIP: lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info)

Cookies 

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem ! 

 

Functionele cookies laten onze website beter werken - analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt.

Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden. 

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen, en ook zelf wissen. 

 

Facebook, Pinterest en andere sociale media 

Op deze site staan deelknoppen voor sociale (media)netwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer.

Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale media. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. 

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale netwerkenmet jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat. 

Wijzigingen 

We drukken er expliciet op dat onze en de wettelijke privacyverklaring kan wijzigen.

Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje! (De laatste aanpassing dateert van  30 september 2023.) 

Als het (toch) mis gaat … 

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons. 

Klachten 

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan 

gdpr@hadesigns.be !

Meer informatie over klachtenprocedures vind je ook op de volgende websites : 

 • privacycommissie

 • Vlaamse Toezichtcommissie

Vragen en/of opmerkingen

bottom of page